Çözümler

Maden Sektörü

 

Ülkemizde özel sektörün daha aktif hale gelmesi ve yabancı yatırımcıların da sektöre dahil olmasının etkisiyle giderek büyüyen maden sektörü, beraberinde yeni ihtiyaçlar yaratmıştır.

Mekanik ekipmanlar için oldukça aşındırıcı ve yıpratıcı olan sondaj ve maden zenginleştirme prosesleri; bu proseslerde kullanılan makinelerin ve ekipmanlarının, oldukça sık bir şekilde aşınmalarına neden olmaktadır. Bu gibi ekipmanların büyük bir kısmı ithal edilmekte olup temini, kalitesi, sürekliliği ve maliyeti noktasında bir çok sorun yaşanmaktadır.

Hedef ;

Ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olan madenlerimizin işletilmesi sırasında yaşanmakta olan sıkıntıları yakından deneyimleyen ve gözlemleyen bir firma olan Yalın Mekatronik, özellikle yedek parça temini, malzeme kalitesi, stok sürekliliği ve maliyeti noktasında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmakta ve bu çerçevede üretimler yapmaktadır.

Genel özellikler ;

Gerek sondaj sırasında gerekse de cevher zenginleştirme sırasında, duyulan en önemli ihtiyaç uzun ömürlü yedek parçaların teminidir. Uzun ömürlü yedek parça demek, bakım süresinden ve dolayısıyla bakım maliyetinden tasarruf demektir. Yalın Mekatronik, üstün malzeme bilgisi sayesinde, yurtdışı örneklerinden çok daha uzun ömürlü olan yedek parçaların üretimini yapmaktadır. Böylece, siz değerli müşterilerine daha iktisadi çözümler sunabilmektedir.

Yalın Mekatronik, üstün malzeme bilgisinin yanında, yüksek teknoloji imalat altyapısıyla, maden teknolojisinin gerektirdiği hassasiyette parçaları rahatlıkla üretebilmektedir. Sahip olduğu teknoloji sayesinde, üretimde insan faktörünü azaltarak, hata ihtimalini ve böylece üretim maliyetini düşürmektedir. 

Yalın Mekatronik, maden tesislerinin parça temini noktasında yaşayabileceği acil durumları daha önce defalarca deneyimlemiştir. Bu deneyimlerin katkılarıyla çok seri ve esnek üretimler yapabilmekte, hatta ürünlerin birçoğunu stok olarak bulundurmaktadır. Bu sayede müşterilerine, kısa sürelerde parça temini sağlamaktadır. Stoktaki ürünler 24 saat içinde teslim edilebilmektedir.